İyilik sözleri,En güzel iyilik sözleri,İyilik ayetleri

Birbirinden güzel iyilik ile ilgili sözleri ve hikmetli sözleri sizlere sunmaya devam ediyoruz.Bu konumuzda iyilikle ilgili en güzel sözleri ve kuranda geçen ayetleri sizlerle paylaştık.Bu sayede iyilik ne kadar önemli bunu öğrenmiş olacağız.Buda yaptığımız iyiliklerin hem bu dünyada hem öbür dünyada mükafatını alacağımız anlamına gelir.Paylaştığımız bu güzel iyilik sözlerini okuyabilir paylaşabilirsiniz.Ayrıca yorum bölümden sizde iyilik ile ilgili bildiğiniz sözleri bizimle paylaşabilirsiniz.

İyilikle ilgili sözler ve ayetler

Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken kötü bir şey yapmamak, işte budur iyilik. – Andre Gide

 

İyilik aradın mı insanda, kötülük kalmaz. – Mevlana

 

İyiye giden yol, çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur. – B. Spinoza

 

İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır. – Wolfgang Van Goethe

 

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın güvenliğini sağlamaktır. Beydeba

 

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin.  Blaise Pascal

 

İyi insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı iyilik beklenmesin.  Bertolt Brecht

 

İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.  Budha

 

Kendimizi üst seviyeye çıkarmanın emin bir yolu, başka birinin üst seviyeye çıkmasına yardımcı olmaktır.  Booker T. Washington

 

Birinden iyilik gören kimse bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.  Charron

 

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.  Cenap Şehabeddin

Karşılık bekleyerek yapılan iyilik Allah katında muteber değildir çünkü mükafatını bu dünyada almıştır. Cervantes

 

İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.  Confucius

 

İnsanın ömrü boyunca yönetmesi gereken bir düsturu var mıdır, bu olsa olsa iyilik ve sevgi düsturudur. Confucius

 

Bir insana yapılan iyiliğin hatırlatılması, onu suçlamakla aynı şeydir.  Demosthenes

 

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle yapmak da lazımdır.  Denis Diderot

 

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.  Ebubekir Ferra

 

Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği senden istenilmeden yap.  Epictetos

 

İyiliğin kötülüğe zaferi, kötü insanların iyi insan olması demektir. Bu karanlığı aydınlığa çevirmekte, çarpık şeyleri düzeltmektedir.  Erskine of Ellon

 

Gördüğünüz iyiliği unutmayın, ona karşılık siz de bir iyilik edin ama kötüleri de sizden uzaklaştırmanın bir yolunu bulun.  Ezop

 

İyiliğe gücün yetmezse, bari kötülük yapma.  Ferideddin-i Attar

 

Birinden gördüğümüz iyilik, bize yaptığı fenalıkları hoş görmemizi icap ettirmez.  François de La Rochefaucauld

 

Bize iyilik edenlerdense, kendilerine iyiliğimiz dokunan kimseleri görmek daha çok hoşumuza gider.  François de La Rochefaucauld

 

İyi adam olmak için kimseye kötülük etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.  François Fenelfcn

 

İyilik, insanlık sanatıdır.  Genceli Nizami

Ah, bütün bu iyi eserleri yazanlar, yazdıkları iyiliklerin yarısını yapsalardı, daha güzel bir dünyada yaşıyor olurduk. Heinrich von Kleist

 

 İyilik yapmasını bilmiyorsan, hiç olmazsa kötülük yapma.  Heinrich Heine

 

İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır.  Henry David Thoreau

 

İnsan yaşamında üç önemli şey vardır: Birincisi iyi insan olmaktır, ikincisi iyi bir insan olmaktır ve üçüncüsü iyi bir insan olmaktır.  Henry James

 

İyiliği gizli yapanlar, Tanrı’ya inananlardır.  Honore de Balzac

 

Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden, iyilik ediniz.  Hz. Ali (r.a.)

 

İyiliğin şerefi, çabuk yapılmasındadır.  Hz. Ömer (r.a.)

 

Başa kakılan bir iyilik, daima hakaret yerini tutar. J. Racine

 

Her şey Tanrı’nın elinden çıktığı zaman iyidir, sonradan insanların elinde bozulur.  Jean J. Rousseau

 

 İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan, suç işlemiş sayılır.  Johann Heinrich Pestalozzi

 

Allah sana nasıl iyilik etmişse, sen de öyle iyilik et.  Kur’an-ı Kerim

 

 İyilikle kötülük bir olmaz, (sen kötülüğü) en güzel şeyle sav, o zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir.  Kur’an-ı Kerim

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, kötülük ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın, Allah’tan korkun çünkü Allah’ın azabı çetindir.  Kur’an-ı Kerim

 

Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, sonunda bir ödülü varsa o iyilik değildir.  Lev Tolstoy

 

İyilik, insanın emniyet kemeridir.  Lokman Hekim

 

İnsan, Allah’a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. M. T. Cicero

 

İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha hayırlıdır.  Mevlana

 

İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur.  P. Crosby

 

İyiliğin ilmine sahip olmayana, bütün diğer ilimler zarar verir.  Montaigne

 

İyilikler insana, karşılığını verebileceğini sandığı sürece hoş gelir, bu ölçüyü aştılar mı onları minnetle değil kinle karşılarız.  Montaigne

 

Dostuma iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam, kendine her yapacağı iyiliğin bana da iyilik olmasını isterim.  Montaigne

 

Acıları kısa sürüp daha az duyulması için kötülükler toptan bir defada yapılmalı, iyilikler ise aksine daha uzun süre tadılabilmeleri için birbirini ağır ağır izlemelidir.  Nicola Machiavelli

Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz. Oliver Cromwell

 

 İyilik yapma kapasitesi, yaşama en derin anlamı ve önemi veren bir özelliktir.  Pablo Casals

 

Çok para kazanmış olsanız bile, birine size geri ödemeyeceği bir şey yapmadıkça, iyi bir gün geçirmiş sayılmazsınız.  Ruth Smeltzer

 

Bir iyiliği hiçbir zaman çok erken yapamazsın çünkü hiçbir zaman, ne vakit çok geç olduğunu bilemezsin…  Ralph Waldo Emerson

 

Kendisine iyilik yapamayan biri, başkalarına da iyilik yapamaz.  Samuel Smiles

 

İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir. Türk Atasözü

 

İyiliği tabii olarak, gelişigüzel, tıpkı çiçeklerin koku saçtıkları gibi yapmazsanız iyilikten ne çıkar? William Somerst Maugham

 

Yanlış yapma fırsatı günde bin kez bulunur, iyilik yapma fırsatı yılda bir kez gelir, onun için bu fırsat kaçırılmamalıdır. Voltaire

 

İnsanlara gelince onlardan teşekkür beklemeden, elinden gelen iyiliği yap, bazı tek tük can sıkıcılıklar olursa da genelde hep iyi bir ilişki kalır.  Wolfgang Van Goethe

 

 İyi bir şeyler yapmak için, önce iyilere inanmak gerekir.  Wolfgang Van Goethe

 

Eğer güzel gözlerin olmasını istiyorsan, insanlara iyilikle bak, eğer saçların güzel olsun istiyorsan, bırak çocuklar ellerini geçirsin saçlarından, ince bir bedense isteğin, ekmeğini açlarla bölüş ve güzel dudaklara sahip olmak için sadece güzel sözler söyle… Audrey Hepburn


Kuranda İyilik ile İlgili Ayetler

İyilik ile ilgili ayetler, iyilikle ilgili kutsal sözler, Kuran-ı Kerim’de geçen iyilik ayetleri, iyilik ile ilgili sözler;

 Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.

 

Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yargılayacaktır çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.

 

Allah ve Resulü adına nasihat ettikleri takdirde ne zayıflara, ne hastalara, ne de verecek bir şey bulamayan yoksullara savaştan kalmaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenleri ayıplamaya bir yol yoktur. Allah gafurdur, rahîmdir.

 

Bir de Müslümanlara zarar vermek, kâfirlik etmek ve Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü’ne karşı savaş açmış olanı beklemek için mescid yapanlar var. “İyilikten başka bir maksadımız yoktu.” diye yemin de edecekler fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.

 

 Dediler ki: “Ey babamız! Sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini istiyoruz.”

 

(Bunlar), O tevbekâr olanlar, o ibadet edenler, o hamd edenler, o oruçlular, o rükua varanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip, kötülükten vazgeçirenler, Allah’ın hududunu koruyanlar (emirleriyle yasaklarının ölçülerine riayet edenler)dır. Müjde ver o müminlere, müjde!

 

Ve sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını yitirmez.

 

Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür.

 

 O, tam erginlik çağına gelince, kendisine ilim ve hüküm verdik. İşte biz, güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız.

 

Zindana onunla birlikte iki delikanlı daha girdi. Birisi dedi ki: “Rüyada kendimi şarap sıkarken gördüm”. Öteki de dedi ki: “Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.”

 

Dediler ki: “Ey vezir! Emin ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.”

 

Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.

 

 Onlar “Yoksa sen, sahiden Yusuf musun?” dediler. O da “Ben Yusuf’um, bu da kardeşim” dedi, “Doğrusu Allah, bizi, lutfuyla nimetlendirdi. Gerçekten de kim Allah’dan korkar ve sabrederse, Allah, muhakkak ki, güzel işler yapanların mükafatını zayi etmez.”

 

Ayrıca senden iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir ve gerçekten Rabbin, zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir.

 

 Anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine oturttu ve hepsi birden Yusuf için secdeye kapandılar. Bunun üzerine Yusuf dedi ki: “İşte bu durum, o rüyamın çıkmasıdır. Gerçekten Rabbim onu hak rüya kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Doğrusu Rabbim dilediğine lutfunu ihsan eder. Şüphesiz O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

 

Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır.

 

 Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.

 

Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “öf” bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.

 

Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.

 

Salih dedi ki: “Ey benim kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah’a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırdınız.

 

 Ancak, kim haksızlık yapar, sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse, bilsin ki ben (ona karşı da) çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim.

 

Musa yiğitlik çağına girip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız.

 

 Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar.

Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.

 

İşte onlara, sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar.

 

Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. (Biz insana): “Bana, anana ve babana şükret” diye de tavsiye ettik. Dönüş, ancak banadır.

 

Ey Muhammed! Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.”

 

Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin bir şeyi, bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa, onlara itaat etme fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

 

İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: “Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum.” Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.

 

Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez çünkü Allah adalet yapanları sever.

 

Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: “Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.”

 

İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

 

Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.

 

Hani bir zamanlar “Şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve “hıtta” (bizi bağışla!) deyin ki, size, hatalarınızı mağfiret ediverelim, iyilik yapanlara nimetlerimizi daha da arttıracağız” dedik.

 

Hayır, hayır! Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah’a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller.

 

Hani bir vakitler İsrailoğulları’ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah’dan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.

 

Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir fakat eren o kimselerdir ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de antlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.

 

 Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever.

 

Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için, Allah’ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah, her şeyi işitir ve bilir.

 

 Sana hilâllerden soruyorlar. De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin, Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

 

Yine onlardan: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!” diyenler vardır.

 

Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resulullah’ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kâfirleri öfkelendirecek ayak bastıkları hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez.

 

Eğer kadınları, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın. Eli geniş olan hâline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu, iyilik yapanlar üzerine bir borçtur.

 

 Boşamak (talak) iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz. Ancak Allah’ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların, Allah’ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar, Allah’ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın. Her kim Allah’ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerdir.

İyilik sözleri,En güzel iyilik sözleri,İyilik ayetleri
5 (100%) 2 votes

Bir önceki yazımız olan Cuma mesajları,Dualı cuma mesajları,En güzel cuma sözleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yazar Hakkında
Toplam 186 yazı
admin
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara