Özgürlük sözleri,Özgürlük ile ilgili sözler,Özgürlük sözleri 2019

2019 Özgürlük sözleri yazımızda sizlere en özgün ve hiç bir yerde olmayan özgürlük ile alakalı sözleri hazırladık.Sizde özgülük ile ilgili sözleri okuyabilir ve bütün sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsiniz.Özgürlük sözler genel olarak güzel sözler kategorisinde yer alır.Bu konumuzda sizler için özgürlük sözleri ve mesajları hazırladık sizlerde özgürlük ile ilgili bildiğiniz sözleri yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.


Özgür Sözleri – Özgürlükle İlgili Sözler

İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır.

Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur.

Dünyaya verilen en büyük fırsat kaçtı çünkü eşitlik tutkusu özgürlük umudunu boşa çıkardı.

Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur.

Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.

İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir.

Medeniyetin borçlu olduğu en dikkate değer başarılar insanoğlunun özgür ve birbirinden bağımsız farklı uğraşlarıdır.

Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır.

Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu.

Mademki kanun yapıcılar ve iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcular o kadar sistemi topluma boşuna uyguladılar, şimdi başlamaları gereken yere nihayet varabilirler.

Bütün sistemleri reddedip özgürlüğü deneyebilirler. Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir.

Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir.

Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır.

Bir yüce gücün amacı kendi takdirine bırakılmış belirsiz bir genel mutluluk ise bu gücün sınırları nasıl belirlenebilir? Prenslerin insanların babası olması onların despot olmaları tehlikesi de yaratmaz mı?

Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir.

En Güzel Özgürlük Mesajları

Orta çağ anlayışında özgürlük belli bir mülkten haz alma hakkıydı. Kralın ya da bir başkasının müdahalesi olmadan kendi kendine bir şey yapma özgürlüğüydü.

Kölelik en büyük ve en nihai kötülüktür. İnsanlık onurunun inkârına dayanır.

İnsanların özgür olmasını isterim, kralların kalabalıklardan, benim sizden olduğum kadar.

Bir ücretli işçinin devlet denen tek bir büyük gücün altında çalışmasındansa birçok seçeneğe sahip olması, onun yararınadır.

Bizden sonra gelecek olan doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuza bakarsak, barış ve özgürlüğün birbirine kopmaz bir bağ ile bağlı olduğunu ve birine karşı olan tehdidin her ikisini de tehdit edeceğini farkına varmakta nasıl başarısız olabiliriz.

Kendiliğinden olan bir ekonomik düzen zorla yürürlüğe konan bir düzenden daha verimlidir. Kendiliğinden olan düzen bireysel özgürlük ve özellikle seçme özgürlüğü olmadan anlaşılamaz..

Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez. ”Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız.” (Henry Ford)

”Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.” (Abraham Lincoln)

”Özgür ülkelerde, herkes düşüncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür.” (Norman Collie)

Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.

Eğer özgürlük Kural tanımasaydı Şimdi Kurallar Olmazdı hayatımızda, Hayata Bakışımızda.

Kimseye boyun eğmedim şu gençlik ateşimde ben özgür bir insanım bozamaz beni kimse!

Eğer çoğunluk ezmek isterse, demokrasinin gelmesi azınlık için özgürlüğün başlangıcı değil kalıcı olarak kaybedilmesi demek olacaktır. Özgür bir toplumda devlet insanların işlerini yönetmez. Kendi işlerini yürüten insanlar arasında adaleti yönetir.

En Güzel Özgürlük Sözleri

 

Seni aşk mahkum eder, hayallerin özgür bırakır.

Kelepçeli olabilir ellerim, bedenimi hücrelere de koyabilirsiniz, ama asla özgür düşüncelerimi engelleyemezsiniz!

Kulaklığı takıp en sevdiğin müziği açarsın. Yüzüne rüzgar çarpar ve yürürken hissettiğin o özgürlüğü, hiçbir yerde bulamazsın!

Artık vazgeçtiklerim kadar özgürsün!

Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir, onu bilmiyorum.

Yaşayacaksan hür olarak yaşa, öleceksen ağaçlar gibi dimdik öl.

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.

İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.

Dünyada hiç bir şeye minnet etme ki özgürlüğünü kazanabilesin.

Hiçbir şey, insanın hayal gücü kadar özgür değildir

Bu hayat senin, kimseye hesap vermek zorunda değilsin!

Seni aşk mahkum eder, hayallerin özgür bırakır

Özgürlük, yalnız kalabilmeye denir. İnsanlardan uzaklaşabiliyorsan, onlara hiçbir muhtaçlığın, paraya ihtiyacın, sürüye uyma içgüdün, aşka, şana, şöhrete hevesin ya da merakın yoksa özgürsündür.

Alıştığın kadar esir, vazgeçebildiğin kadar özgürsün.

Ünlülere Ait Özgürlük ile İlgili Özlü Sözler

Ünlü düşünürlerin özgürlüğe dair tanımlarını, sözlerini sizler için derledik. İşte, özgürlük ile ilgili en güzel sözler;

”İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.(Dante)

Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. (John Stuart Mill)

Sen ben zoraki sevmedim sana kalbimi zoraki vermedim. Sen benim özgür umutlarımsın sen benim özgürlüğe kaçışımsın.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. (Tukidides)

Ben hayatı kurallar içinde özgürce yaşamayı severim.

Özgürlük seni düşündüğümde kalıcı olur bedenimde sen yokken köle gibi yaşıyorum evimin dipsiz hücrelerinde.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. (Sopheclus)

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır.  Thomas Paine

Dünyada istek duyduğum ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır; Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse hayatımı verebilirim; ancak özgürlük uğruna aşkımı da feda ederim.  Victor Hugo

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.  Jean-Jacques Rousseau

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter.  Nelson Mandela

Demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun oylamaya karşı çıkmasıdır.  Benjamin Franklin

İnsan özgürlüğü, ilgi ve beğenilerimizi seçme özgürlüğünü, kendi karakterimize uygun şekilde hayat planı yapmayı, sonuçlarına katlanacağımız istediğimiz yoldan gitmeyi, herhangi bir şekilde başkalarına zarar vermiyorsak başkaları tarafından –her ne kadar yaptıklarımız onlara aptalca, yanlış ve sapkın gelse de- engellenmemeyi gerektirir.  John Stuart Mill 

Özgürlük bölünemez bir kelimedir. Tadına varmak ve onun için kavga etmek istiyorsak, onu zengin fakir ayırt etmeden, fikirlerimize katılsınlar ya da katılmasınlar, hangi ırk ve renkten olurlarsa olsunlar, herkese yaymaya hazır olmalıyız.  Wendell Wilkie 

Devletin üstünden perdeyi kaldırdığınızda karşınızda bulacaklarınız: Hükümet binasında, kendi siyasi önyargılarının ve parti yandaşlarının önyargılarının etkisinde, birkaç ekonomist tarafından geçmiş değerlendirilerek ortaya konan öngörüler üzerine çalışan ve yanılmaya oldukça müsait adamlar gelecek hakkında tahminler yapıyorlar.  Enoch Powell 

En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür.  Shiller

Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı?  Yılmaz Güney

Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir.   Woodrow Wilson

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.  Albert Camus

Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler. Che Guevera

Hukukun sonu özgürlüğün ortadan kaldırılması ya da kısıtlanması ile gelmez, aksine özgürlüğün korunması ve genişletilmesiyle gelir. Hukuka sahip olarak yaratılmış tüm canlılar için bir gerçek var ki o da hukuk yoksa özgürlüğün olmadığıdır. Özgürlük, başkalarının kısıtlamalarından ve şiddetinden uzak olmak anlamına gelir ve eğer hukuk olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Ayrıca özgürlük bize söylendiği gibi kişinin istediği her şeyi yapması anlamına da gelmiyor. (Başkalarının keyfi isteklerine tabi olan kimse özgür olabilir mi?) Ancak özgürlük, hayatımızı, hareketlerimizi, sahip olduklarımızı ve tüm varlığımızı o uyumla oluşmuş yasaların izin verdiği şekilde, yani başkalarının iradelerine keyfi şekilde maruz kalmayacağımız şekilde ve ancak kendi isteklerimizi takip edeceğimiz şekilde düzenlememize izin verir.  John Locke


Anlamlı Özgürlük Şiirleri

Tek Yasak

Özgürlüğün geldiği gün

O gün ölmek yasak!

Cemal Süreyya

***

Hürriyet Kavgası

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,

dalga dalga aydınlık oldular,

yürüdüler karanlığın üstüne.

Meydanları zaptettiler yine.

 

Beyazıt’ta şehit düşen

silkinip kalktı kabrinden,

ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını

yıktı Şahmeran’ın mağarasını.

 

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faşizme karşı,

bu kavga hürriyet kavgasıdır.

Nazım Hikmet Ran

***

Hürriyete Doğru

Gün doğmadan,

Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.

Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,

İçinde bir iş görmenin saadeti,

Gideceksin

Gideceksin ırıpların çalkantısında.

Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;

Sevineceksin.

Ağları silkeledikce

Deniz gelecek eline pul pul;

Ruhları sustuğu vakit martıların,

Kayalıklardaki mezarlarında,

Birden

Bir kıyamettir kopacak ufuklarda.

Denizkızları mı dersin, kuşlar mı dersin;

Bayramlar seyranlar mı dersin,

Şenlikler cümbüşler mi?

Gelin alayları, teller, duvaklar,

Donanmalar mı?

Heeey

Ne duruyorsun be, at kendini denize:

Geride bekliyenin varmış, aldırma;

Görmüyor musun, Her yanda hürriyet;

Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;

Git gidebildiğin yere…

Orhan Veli Kanık

***

Kızın Adı Özgürlük

Minnacık bir kız vardı
Bir ormanda yaşardı
Karanlıkta kaybolsak
Elimizden tutardı

Yürüdüğü kırlarda
Papatyalar açardı
Omuzundan güvercinler uçardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
Yalnızca bir adı kaldı
Kızın adı özgürlük

Minnacık bir kız vardı
Göğsüne gül takardı
Beyaz bir at üstünde
Bulutlara konardı

Irmağın aynasında
Saçlarını tarardı
Yüzünü ay ışığıyla
Yıkardı

Minnacık bir kız vardı
Yüreği kuş kadardı
Tutunca rüzgar olur
Bir su gibi kayardı

Geciken şafaklarda
Yıldızları yakardı
Uyanınca seher yeli
Kokardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
Yalnızca bir adı kaldı
Kızın adı özgürlük

Yusuf Hayaloğlu

***

Buluşmak Üzere

Diyelim yağmura tutuldun bir gün
Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek
Öbür yanda güneş kendi keyfinde
Ne de olsa yaz yağmuru
Pırıl pırıl düşüyor damlalar
Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın
Dar attın kendini karşı evin sundurmasına
İşte o evin kapısında bulacaksın beni

Diyelim için çekti bir sabah vakti
Erkenceden denize gireyim dedin
Kulaç attıkça sen
Patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan
Ege denizi bu efendi deniz
Seslenmiyor
Derken bi de dibe dalayım diyorsun
İçine doğdu belki de
İşte çil çil koşuşan balıklar
Lapinalar gümüşler var ya
Eylim eylim salınan yosunlar
Onların arasında bulacaksın beni

Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya
Çakmak çakmak gözleri
Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı
Herkes orda sen de ordasın
Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından
Yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyelim
Özgürlüğe mutluluğa doğru
Her işin başında sevgi diyor
Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili
Bi de başını çeviriyorsun ki
Yanında ben varım
Can Yücel

***

Denizin Ardı Özgürlük

Ne demeli şimdi

Bir çiğdemin toprağı yırtışını seyredişim

Göğe mi dokunmalı, ucuna mi körpe filizin

Öyleyse karanlık sokaklarda koştuğumu düşün

Ay gene bir kadın gibi sarkıyorken denize

Dirseklerimle böğrüme gömdüğüm titremeyi düşün

Oradan göğsümü kaplayışını soğuk bir terin

İlk sözcüğü anlamla birleştiren çocuğu düşün

Onun kavradıkça derinleşen şarkısını

Vay perçemle günün huysuzluğu dolaşan kısrak

Vay acemi öpüşlerden gövdeme boşalan acımtırak haz

Telaş, kıvranış parıltılı gözlerdeki atılganlık

Ya görevin ne senin görevin

Oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla

Ve benim nevresimim kararmışsa kirden, rutubetten

Sarhoşsam gülümseyişlerden ağlayışlardan

Ve kaynak sularıyla üstüme yağan aydınlık hulyaları

Senden gelen ısıyla koruyorsam

Ne demeli simdi

Ey serçelerin sabahlarla doluştuğu cıvıltı

Ey bir romanın olur olmaz yerinde dikkatti çeken hayal

Kalbimi çevreleyen sevda gözeneyi

Acıyış, şefkat, umursayış, hırçınlık seli

Beni düşün öyleyse

Beni hayretin ve karanlığın eşiğinde

Beni fitillerde başlayan bir fısıltı

Anında ilk satırı yazarken bir bildirinin

Kulaktan kulağa dolaşan haberlerin bağrında

Beni dar camlarda değil

Bir bulutun seyrinde düşün

Burada ortasında sıçraya sıçraya kabaran alevlerim

Nihat Behram

***

Ey Özgürlük

Senin adını yeryüzünde her yere yazarım ben,

Bir sözünün coşkusu yeter, seninle dönüyorum ben hayata,

Senin için doğmuşum, senin adını haykırırım. Ey özgürlük!

 

Okulda defterime, sırama ağaçlara, yazarım adını

Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını

Yaldızlı imgelere, toplara tüfeklere, kralların tacına

En güzel gecelere, günün ak ekmeğine, yazarım adını

Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına

Gölgede değirmene yazarım

Uyanmıs patikaya, serilip giden yola

Hınca hınç meydanlara adını ey Özgürlük

 

Kapımın eşiğine, kabıma kacağıma, içindeki aleve

Canların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adını

Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına

Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa, yazarım adını

Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye

Yazarım ben adını, yazarım

Bir sözün coşkusuyla, dönüyorum hayata

Senin için doğmuşum, haykırmaya

Ey özgürlük

Paul Eluard

***

Özgürlüğümü Arıyorum

Özgürlük için para mı gerekir?

Yoksa para için mi yaşamak,

Yaşamak özgürlük değildir,

Bana özgürlüğümü verin.

 

Savaşmak mı lazım özgürlük için,

Yoksa isyan mı gerekli,

Fazla şey mi istiyorum?

Bana özgürlüğümü verin.

 

Kuş değilim uçup gideyim,

Balık değilim istediğim yere gideyim,

Yalnız bir şey istiyorum,

Bana özgürlüğümü verin.

Erhan Şahin

Sözümüze oy verebilirsiniz

Bir önceki yazımız olan Edebi sözler,Etkileyici edebi sözler,Edebi mesajlar,Edebi şiirler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yazar Hakkında
Toplam 186 yazı
admin
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara