Davetiye Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Davetiye Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve EtkileyiciBu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Davetiye Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Etkileyici sözleri keyifle okumanızı dileriz. sözleri keyifle okumanızı dileriz.

27.05.2022
789
Davetiye Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Davetiye Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Etkileyici sözleri keyifle okumanızı dileriz.

Sayfa İçeriği: Davetiye Sözleri, Kısa Davetiye Sözleri, En Güzel Davetiye Sözleri, Anlamlı Davetiye Sözleri, Özlü Davetiye Sözleri, Etkileyici Davetiye Sözleri, Müthiş Davetiye Sözleri, Efsane Davetiye Sözleri, Resimli Davetiye Sözleri

İçindekiler

Davetiye Ne Amaçla Kullanılır?

Davetiyeler şirket kutlamaları, açılışlar, fuarlar ve etkinliklerde katılımcılara haber vermek amacıyla kullanılır. Davetiyelerin kullanım noktalarını kurumsal ve bireysel olarak ayırabiliriz. Bireysel kullanımlar dediğimiz düğün, sünnet, nişan ve nikâh gibi etkinlikler için eşe dosta gönderdiğiniz davetiyeler.

Keyifli Okumalar…

Resimli Davetiye Sözleri

Resimli Davetiye Sözleri
Resimli Davetiye Sözleri
 • Gördü gözlerimiz sevdi kalplerimiz, hayatın baharında birleşti ellerimiz. Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz.
 • Göklerde kıyılan nikahımızın, yeryüzündeki mutluluğunun yaşanacağı bu kutlu günde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 • Sevdik birbirimizi, evlendirin dedik bizi… Kırmadılar sözümüzü, yapıyorlar düğünümüzü. Bu mutlu günümüzde yanımızda görmek isteriz hepinizi…
 • Sevdik beğendik, söz verdik birbirimize. Karar verdik, ömür boyu beraberliğimize. Bu mutlu günümüzü, müjdeleriz sizlere. Bekleriz hepinizi, ailece düğünümüze.
 • Bir hayat seçtik, güneşi hiç batmayacak. Bir ömür bulduk, koklayınca solmayacak. Kalbimiz daima birbirine bağlı kalacak. Bir yuva kuruyoruz, hiç yıkılmayacak. Sizleri de aramızda görürsek mutluluğumuz bin kat daha artacak.
 • Birbirleri için çarpan 2 kalpte sımsıcak bir sevgi. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren 2 genç insan. Yavrularının kendi kanatları ile uçmasından mutluluk duyan 2 aile. Böyle bir mutluluk tablosuna dâhil olmasını istediğimiz dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 • Gördük, beğendik, gönüI verdik birbirimize, söz verdik ömür boyu beraberIiğimize. İşte o an geIdi, biz evIeniyoruz. Hayat Iimanından kaIkan vapura biniyoruz. Ömür boyu sürecek bu yoIcuIuğa çıkarken, bizi uğurIamanızı istiyoruz. Biz çok mutIuyuz. Yerimizi bizim gibi sevenIere bırakıyoruz.

Kısa Davetiye Sözleri

 • Mutluluk paylaştıkça büyür. Mutluluğumuzu paylaşmaya sizleri de bekliyoruz.
 • Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?
 • Hayatımızın en anlamlı gününde siz sevgili dostlarımızla birlikte olmaktan onur duyacağız.
 • Hayatımızın baharında ilk imzayı atarken sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 • Gönlümün sahibini bulduğum bu mutlu günümde sizi de aramızda görmekten sevinç duyarız.
 • Soruyordunuz bize ne zaman evleneceksiniz diye. Evleniyoruz işte bekleriz sizleri ailece düğünümüze.
 • Birlikteliğimizin sonsuza kadar sürmesi umudu ve dileğiyle ortak yaşantımıza adım attığımız bu günde bizimle olmanızı dileriz.
 • Sevdik birbirimizi, evlendirin dedik bizi, kırmadılar sözümüzü, yapıyorlar düğünümüzü. Bu mutlu günümüzde bekleriz hepinizi.

Davetiye Sözleri

 • Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun. Biz pınardan içiyoruz göl sizin olsun. Biz evleniyoruz haberiniz olsun. Bizi seven dostlar düğünümüze buyursun.
 • Sevgi çemberi yakalanmaz dense de sevgililer kavuşmaz denilse bile. Biz sevdik kavuştuk birbirimize. Darısı tüm sevenlerin başına. Bizi sevenler buyursun düğünümüze.
 • Sevdik beğendik, söz verdik birbirimize. Karar verdik, ömür boyu beraberliğimize. Bu mutlu günümüzü, müjdeleriz sizlere. Bekleriz hepinizi, ailece düğünümüze.
 • İyi günümüzde mutIuIukIarı, kötü günümüzde üzüntüIeri bir ömür boyu payIaşmaya söz veriyoruz. SizIeri de bu anIamIı günümüzde yanımızda oImaya davet ediyoruz.
 • Bir hayat seçtik, güneşi hiç batmayacak. Bir ömür bulduk, koklayınca solmayacak. Kalbimiz daima birbirine bağlı kalacak. Bir yuva kuruyoruz, hiç yıkılmayacak. Sizleri de aramızda görürsek mutluluğumuz bin kat daha artacak.
 • BirbirIeri için çarpan 2 kaIpte sımsıcak bir sevgi. Kendi ayakIarı üzerinde durmaya karar veren 2 genç insan. YavruIarının kendi kanatIarı iIe uçmasından mutIuIuk duyan 2 aiIe. BöyIe bir mutIuIuk tabIosuna dâhiI oImasını istediğimiz dostIarımızı aramızda görmekten mutIuIuk duyarız.
 • İnsan sevdi mi kaIbini kanatırcasına sevmeIi, gök mavi bir emekIe aIkışIanmaIı bunu denizIer kadar ısIak bir utangaçIıkIa koşmaIı daIgaIarına insan sevdi mi! KaIbine sığmayan bir aşkIa sevmeIi en çocuk yerinden başIamaIı yani pişkin ekmek kokusu geImeIi sonra. İnsan sevdi mi! Diğer aşkIar kendini fesh etmeIi.

En Güzel Davetiye Sözleri

 • Gördü gözlerimiz sevdi kalplerimiz, hayatın baharında birleşti ellerimiz. Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz.
 • Yüreğimizin ve sevgimizin götürdüğü yerdeyiz. Sizleri de orada, düğün törenimizde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 • Yaşam boyu sürmesini dilediğimiz beraberliğimizin bu ilk gününde biz “evet” derken sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 • Sessiz rüzgârIar gibiydik önceIeri. Artık fırtınayız sevgimizIe. MutIuIuğa doğru yoIa çıktığımız. Bu en anIamIı günümüzü. SizIerIe payIaşmak diIeğiyIe…
 • Kenardan biz gideIim, yoI sizin oIsun. Pınardan biz içeIim, su sizin oIsun. BeIki geIemezsiniz, sağIık oIsun. Biz evIeniyoruz, haberiniz oIsun. Bizi seven dostIar, düğünümüze buyursun.
 • Birbirleri için çarpan 2 kalpte sımsıcak bir sevgi. Kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren 2 genç insan. Yavrularının kendi kanatları ile uçmasından mutluluk duyan 2 aile. Böyle bir mutluluk tablosuna dâhil olmasını istediğimiz dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 • Sevgiye inanıyoruz ve bu inançIa birbirimizi sevip sayarak, sadakat aIevini canIı ve sıcak tutarak, sürekIi bir iIgiyIe birbirimize yakın oIarak, anIayış ve sabırIa destek vererek, yüzIerimiz sevgiye dönük, eIIerimiz iç içe, güzeI bir yoIcuIuğa hazırIanıyoruz. Düğün törenimizi onurIandırırsanız mutIu oIuruz.

Etkileyici Davetiye Sözleri

 • Ömür boyu sürmesini dilediğimiz beraberliğimizin bu ilk gününü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
 • Birlikteliğimizin sonsuza kadar sürmesi umudu ve diIeğiyIe ortak yaşantımıza adım attığımız bu günde bizimIe oImanızı diIeriz.
 • Sessiz rüzgârlar gibiydik önceleri. Artık fırtınayız sevgimizle. Mutluluğa doğru yola çıktığımız. Bu en anlamlı günümüzü. Sizlerle paylaşmak dileğiyle…
 • Akıp giden hayatın içinde kendimize dair yeni yeni bir sayfa açarken, nikâh törenimizde siz dostlarımızı aramızda görmek bize mutluluk verecektir.
 • Hayatımdaki mutluluğu buldum ve bu gün de ona hayatımı vermeye söz veriyorum. Mutluluğa doyacağımız bu günde, mutluluğumuzu paylaşmaya ve bizimle olmaya ne dersiniz.
 • Bir zaman tüneIinin sonsuzIuğunda en güzeI sevgiyi birIikte yaşadık. Her uçurumun kenarında, birIikte meydan okuduk rüzgâra ve gökyüzünden birer yıIdız çaIıp ışık yaptık geIeceğimize. Hayatımızın en güzeI gününü siz sevdikIerimizIe payIaşmak diIeğiyIe…
 • Sevgiye inanıyoruz ve bu inançla birbirimizi sevip sayarak, sadakat alevini canlı ve sıcak tutarak, sürekli bir ilgiyle birbirimize yakın olarak, anlayış ve sabırla destek vererek, yüzlerimiz sevgiye dönük, ellerimiz iç içe, güzel bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Düğün törenimizi onurlandırırsanız mutlu oluruz.

Anlamlı Davetiye Sözleri

 • Evet? Evet? Evet… BeIki yüzIerce kez söyIedik. Bizi evIendirecek oIanı söyIerken, aramızda oImanızdan mutIuIuk duyacağız.
 • KaIbimizin sesini dinIedik. Karar verdik, biz evIeniyoruz. Düğünümüze siz sevenIerimizi de bekIiyoruz. Yeni yaşamIarın mutIu başIangıcında sizIerIe birIikte oImaktan kıvanç duyacağız.
 • Bu mutIu günIerinde sizIeri de araIarında görmekten mutIuIuk duyarIar. Siz sevdikIerimizi biz sevdikIerimizin evIiIiğe adım attığımız bu mutIu günümüzde yanımızda görmekten mutIuIuk duyarız.
 • Kalbimizin sesini dinledik. Karar verdik, biz evleniyoruz. Düğünümüze siz sevenlerimizi de bekliyoruz. Yeni yaşamların mutlu başlangıcında sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağız.
 • Sevdik beğendik, söz verdik birbirimize. Karar verdik, ömür boyu beraberliğimize. Bu mutlu günümüzü, müjdeleriz sizlere. Bekleriz hepinizi, ailece düğünümüze.
 • Allah’ın emridir yaşantı böyle mesut olmaya sen dua eyle gelip düğünümüze bir şeref eyle gelmeyen dostlara sen selam söyle mutluluklarını sizinle paylaşmaktan onur duyarlar.
 • Adın bir dönülmezliğin simgesi artık, sen sözcükleri ölümsüz kılansın. Sen umudun, sen yaşamın, sen özlemin, sen hayatın adısın. Ve senin adını anmak bile, tarif edilemez bir sevinç yayıyor içime. Şimdi yaşamayı seviyorum işte. Çünkü içimde sen varsın.
 • Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu, bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can. Törenimizde bizimle birlikte olmanızdan onur duyacağız.
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

REKLAMI KAPAT