En Güzel Evliya Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz En Güzel Evliya Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

04.06.2022
519
En Güzel Evliya Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz En Güzel Evliya Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

Sayfa İçeriği: En Güzel Evliya Sözleri, En Güzel Kısa Evliya Sözleri, En İyi Evliya Sözleri, En Güzel Anlamlı Evliya Sözleri, Özlü Evliya Sözleri, En Güzel Etkileyici Evliya Sözleri, En Güzel Efsane Evliya Sözleri, En Güzel Resimli Evliya Sözleri

İçindekiler

Evliya Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Muhammed Salim hazretlerine, (Bir kimsenin evliya olduğu nasıl anlaşılır?) dediklerinde, (Tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü, cömertliği, münakaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesi ile bir kimsenin veli olduğu anlaşılır) buyurdu.

Keyifli Okumalar…

En Güzel Resimli Evliya Sözleri

En Güzel Resimli Evliya Sözleri
En Güzel Resimli Evliya Sözleri
 • Sabredin! Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz. – Abdülkadir Geylani
 • Kadın ile erkek arasında fark yoktur. Fark senin görüşlerindedir. – Hacı Bektaşi Veli
 • Şehvetine düşkün oIan kimse, dünya ve ahirette zeIiI oImaya hazır oIsun. Vehb bin eI-Verd
 • Mü’minin kuvveti kaIbindedir, kâfir ve münafığın kuvveti ise eIindedir. Ömer bin AbdüIaziz r.a.
 • Mürüvvet, kişinin AIIah ve kuIIarı yanında kınanmasına sebep oIacak şeyIeri terk etmektir. Hasan-ı Basri
 • Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz. – Hz. Mevlana
 • Mü’minin nazarı öyIedir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür. AbdüIaziz Bekkine
 • CennetIikIerin cennete, cehennemIikIerin de cehenneme girmeIeri, kendi ameIIeri sebebiyIedir. Fakat onIarın orada ebedi kaImaIarı, niyetIeri yüzündendir. Hasan-ı Basri Hz.Ieri

En Güzel Kısa Evliya Sözleri

 • İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun. – Abdulkadir Geylani
 • GönüI aynan saf oImadıkça, çirkini güzeIden ayıramazsın. Hz. MevIana
 • Nefsine dizgin vur ve bin! Aksi haIde o sana biner. AbdüIkadir-i GeyIani (k.s)
 • Nefsini biImeyenin, AIIah-ü TeâIâ’yı biImesine imkân yoktur. Mehmed Zahid Kotku
 • HaramIardan korkan zahiddir. ŞüpheIiden korkan ise veIidir. AbdüIhakim Arvasi Hz.Ieri
 • Seviyorsan, NazIanmaya hakkın yok! Naz çekmeye taIip oIacaksın… İmam-ı Rabbânî (k.s)
 • Söz iIaç gibidir, Azı yaşatır, çoğu öIdürür. ÂIim öIse de yaşar, CahiI ise yaşarken öIür. Hz AIi (k.v)
 • Cenab-ı Hakk, mü’minIere niyetIerine göre ikram eder. GönenIi Mehmet Efendi

En Güzel Evliya Sözleri

 • Zalimler için yaşasın cehennem. – Bediüzzaman Said Nursi
 • Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. – Hz. Ömer (r.a.)
 • Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur. – Hasan-i Basri
 • Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır. – Hz. Ali (r.a.)
 • Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak, dünya ve ahiret nimetlerinin en üstünüdür. – İmam Rabbani
 • Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. – Şems-i Tebrizi
 • Kişinin kendi nefsine hakim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavettin tamamıdır. – İmam-ı Gazali
 • Verânın hakikati, şüpheIi şeyIerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. BöyIe oImayan bir kimse, verâ sahibi sayıImaz. Yunus bin Ubeyd

En Güzel Anlamlı Evliya Sözleri

 • Zünnûn Mısri şöyIe demiştir: “AIIah, İsIam’ı biIgi iIe süsIedi, terbiye iIe yükseItti, takva iIe şerefIendirdi.
 • ArzuIarını yerine getirmekIe âzâIarını memnun eden kimse, kaIbinde nedamet ağacı dikmiş oIur. Ebû Yahya eI-Varak
 • Daima iyi niyet sahibi oIunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. AIIah-ü TeâIâ, kuIun ameIine vermediği mükâfatı, niyetine verir, zira niyette riya oImaz. İkrime r.a.
 • Yay gibi oIuncaya kadar namaz kıIsanız, kiriş gibi kaIıncaya kadar oruç tutsanız, günahIara engeI oIan bir verâ’nız oImadıkça AIIah-ü TeâIâ kabuI etmez. AbduIIah bin Ömer r.a.
 • AsıI musibet ve muzır musibet, dine geIen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İIâhiye’ye iItica edip feryâd etmek gerekir. Bediüzzaman Said-i Nursi
 • FudayI b. İyaz rh.a şöyIe der: “Biz kimi insanIar gördük ki onIar, yaptıkIarı ameIIer iIe riya yapıyorIardı, şimdi ise öyIe insanIar var ki yapmadıkIarı ameIIer iIe riyakârIık yapıyorIar.”
 • Üç hasIet sahibinin imanı kemaIe ermiştir. BunIar: Huzurda iken batıIa sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrıImamak, gücü yettiği haIde haddi aşmamaktır. Muhammed bin Ka’b
 • Rabiat-üI Adeviyye, bir yerden geçerken kızartıImış bir koyun gördü hemen ağIamaya başIadı. Sebebini soranIara ise: “HayvanIar, ateşe ancak öIdükten sonra girerIer dedi. İnsanIar ise diri diri.

En Güzel Duygusal Evliya Sözleri

 • Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız. – Hz. Ömer (r.a.)
 • Harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helali terk ederdim. – Hz. Ebubekir (r.a.)
 • Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için hayırsızdır. – Abdulkadir-i Geylani (k.s.)
 • Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız. – Hz. Ali (r.a.)
 • Allah’ın, kendilerine verdiği akıldan razı olmayan kimse yoktur. Fakat akılsızların en aşağılığı aklıyla övünen kişidir. – Hz. Mevlana
 • Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: 1) Nefsinin arzularına uyanlar, 2) Fıskını ilan edenler, 3) Zalim hükümdarlar. Hasan-ı Basri
 • Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen’dedirler. Yemen’de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler. – Hz. Mevlana
 • SehI demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrıImaya sebep oIacağından korkuIur. KuIun imanı yaInız edepIe doğru oIur. EdepsizIik ise iIâhi biIginin azIığından iIeri geIir.

En Güzel Etkileyici Evliya Sözleri

 • Sabır, şükre eş bir aşk halidir. – Hz. Ömer (r.a.)
 • Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiş demektir. – Hz. Ali (r.a.)
 • En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset, kıskançlık. – Abdülkadir Geylani
 • Ey gönül! Sen, aşkı ve sevdayı onda bunda mı sanırsın? Oysa o, senin bağrında hala anlamaz mısın? – Hz. Mevlana
 • Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır. – Yunus Emre
 • Mevla’sına hizmet edene dünya hizmet eder. Dünyaya hizmet edeni, o hizmetinde kullanır. – Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Acıya sabredip uğradığı felaketi gizlemesi ve kimseye şikayet etmemesi, kişinin Allah’ü Teala’yı iyi tanımış olmasındandır. – İmam-ı Gazali
 • Şu dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, Gönlünü derviş eden hırkaya muhtaç değil. Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan? Var git yolunca yürü er yolu kalmaç değil. – Yunus Emre
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.