İbni Sina Sözleri

İslam’ın Altın Çağı’nın en önemli hekimlerinden olan İbni Sina tarafından söylenmiş En Güzel sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

06.02.2022
2.508
İbni Sina Sözleri

İbni Sina Sözleri, İbni Sina Kimdir, gibi merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulacak Bu yazımızı umarım Beğenirsiniz.

İslam’ın Altın Çağı’nın en önemli hekimlerinden olan İbni Sina tarafından söylenmiş En Güzel sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

Sayfa İçeriği: İbni Sina Sözleri, Kısa İbni Sina Sözleri, En Güzel İbni Sina Sözleri, Özlü İbni Sina Sözleri, Anlamlı İbni Sina Sözleri, Etkileyici İbni Sina Sözleri, İbni Sina Kimdir, Bulabilir, beğendiklerinizi Sevdiklerinize Kısa mesaj olarak atabilir veya Sosyal medya Hesaplarınızdan Paylaşabilirsiniz.

İçindekiler

İbni Sina Kimdir

İbni Sina Kimdir

Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-I Sina, buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır.

İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. Kayda geçen yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularını içeren çok geniş bir çalışma olan Kitabü’ş-Şifa (İyileşme Kitabı) ile El-Kanun fi’t-Tıb’dır (Tıbbın Kanunu). Bu iki eser Orta Çağ üniversitelerinde okutulmuştur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain’de 1650 yılına kadar ders kitabı olmuştur.

Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina’nın oğlu olan İbn-i Sina (Batı’da Avicenna adıyla tanınır), babasından, ünlü bilgin Natili’den ve İsmail Zahit’ten ders aldı. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi’nin el-İbane’s aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce, Cür-can’da Şirazlı Ebu Muhammed’ten destek gördü (Tıp Kanunu’nu Cürcan’da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının ve Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

İbni Sina Sözleri

 • Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.
 • Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
 • Herkes ne için yaratılmışsa ona kolaylıkla ulaşabilir.
 • Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakki hakimden alınır.
 • Bilmiş ol ki, nefsin gezintiye çıkışı bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır.
 • Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.
 • Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.
 • Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.
 • Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak.
 • Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.

Kısa İbni Sina Sözleri

 • Ne öğrendimse, secdede öğrendim.
 • Hay’da ortaya çıkan ilk duygu utanmadır.
 • Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.
 • Allah bana yeter, O ne güzel yardımcıdır.
 • Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder.
 • Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.
 • Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır: Akıl ve Sezgi.
 • Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.
 • Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.
 • Ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir.
 • Bilgisizliğin en kötüsü, kendini bilmemedir.
 • Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.

En Güzel İbni Sina Sözleri

 • Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.
 • İtimatta layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.
 • Bildim ve anladım ki; hiç bir şey bilinmemiş ve hiç bir şey anlaşılmamıştır.
 • Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.
 • Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir.
 • Tüm gökler ve içindekiler aslında tekti, bölünmez bir bütündü. Hür iradeli bir fâile muhtaç bir şahıs hükmündedir.
 • İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.
 • Var olan her şeyin, sırf var olduğu için, bir özü vardır. Aslında, var olan her şey, sırf o şey olmasından dolayı, kendine has bir öze sahiptir.
 • Gözlem, deney ve düşünme yoluyla elde edilen bilgiler, vahiy yoluyla gelen bilgilerle çelişmez, yani felsefe ile din arasında tam bir uygunluk vardır.

İbni Sina Anlamlı Sözleri

 • Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.
 • Hastalık hekime iyi anlatılmazsa, tedavi zorlaşır.
 • Aklı veren ve doğruyu ilham eden Allah’a hamdolsun!
 • Ey Kayyum, bizi nurunla güçlendir, nur üzerine yerleştir ve Nur’a doğru götür.
 • Teorik felsefede amaç, gerçeği bilmektir. Pratik felsefede amaç ise iyiyi bilmektir.
 • Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Birisinin gönlü alındığında, diğeri gücenir.
 • Kuşkusuz bedenin yaratılışı büsbütün saçma, ruhla birleştirilmesi büsbütün boş bir iş olamazdı.
 • Şeylerin mahiyetleri kimi zaman şeylerin dış dünyadaki varlıklarında olur, kimi zaman da düşüncede olur.
 • Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.

İbni Sina Etkileyici Sözleri

 • Ferdin varlığının hakikati, insanlıkla gerçekleşir.
 • İnsanın yalnız başına öğreneceği bir şey hep vardır.
 • İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olalı ve yerini bulmalı.
 • Bilgiyi ve krallığı, yetkin ve tam olan yücelerden iste. Eksikliler, yalnız eksikliklikleri verebilirler!.
 • Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.
 • İşte o ziya, zuhur ettiği cisme nisbet ediliyorsa da hakikatte o ziya güneşin ziyasından başka bir şey değildir.
 • İnsanların yapısı, yaradılışı, yetenekleri farklıdır ve yüce gerçekliklere ancak az sayıdaki üstün yaradılışlı insan ulaşabilir.
 • Bilmiş ol ki, insanlardaki gazab kuvveti, ne zaman kendisinin istemediği bir şey görse veya işitse, öç almak isteğiyle kalbdeki kanı kaynatan, coşturan bir kuvvettir.
 • Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz.

İbni Sina Özlü Sözleri

 • Oğulcağızım! Yol ikidir. Biri aşağıdan yukarıya çıkmak, di­ğeri de yukarıdan aşağıya düşmektir.
 • Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır.
 • Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir.
 • Karanlıkta kalan kimsenin ne kendisini, ne çevresindekileri görmesi gibi, nefs de, kendi özünü, aklı ve aşkın biçimleri (suret, form), aklın ışığıyla görür.
 • Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür. En son ve en yüksek basamağa yükselmiş olan kimse, varlıkların gerçekliklerini görmüş, öğrenmiş, bunların gerçekliklerine ermiş, adalet ve hak doğrultusunda bunlar üzerinde tasarruf yapma hakkını kazanmış olur.
 • Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır. Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye! Yedikten sonra ham oluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin ham olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.
 • İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
YORUMLAR
 1. cafer dedi ki:

  Hayatta iki kör tanıyorum 1.si senden başkasını görmeyen ben 2.si beni göremeyen sen…

 2. Banderas dedi ki:

  Benim azizim, O adam benim, o adam benim denizimin en güzel kıyısı, o adam benim gemilerime tek liman, o adam, yalnızca benim.

 3. sinan dedi ki:

  Gece gibisin, üzerinde tüm güzellikler.

 4. murat dedi ki:

  Seni sevmeyene asla sabır gösterme. Çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksiz olur.