Kur’an-ı Kerim Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Kur’an-ı Kerim Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

09.06.2022
1.143
Kur’an-ı Kerim Sözleri

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Kur’an-ı Kerim Sözleri bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

Sayfa İçeriği: Kur’an-ı Kerim Sözleri, Kur’an-ı Kerim Kısa Sözleri, En Güzel Kur’an-ı Kerim Sözleri, Anlamlı Kur’an-ı Kerim Sözleri, Özlü Kur’an-ı Kerim Sözleri, Etkileyici Kur’an-ı Kerim Sözleri, Efsane Kur’an-ı Kerim Sözleri, Resimli Kur’an-ı Kerim Sözleri

İçindekiler

Kur’an-ı Kerim Nedir?

Kur’an (Arapça: القرآن el-Kur’an) veya Kur’anı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed’e vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Keyifli Okumalar…

Resimli Kur’an-ı Kerim Sözleri

Resimli Kur’an-ı Kerim Sözleri
Resimli Kur’an-ı Kerim Sözleri
 • Ümmetimin en şereflileri ve ileri gelenleri, Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlardır. İbn-i Abbas
 • Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an Onsuz artık canavardan da beterdir insan. A. Ulvi Kurucu
 • Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi dost ve yaranına şefaatçi olarak gelir. Sahih-i Müslim
 • Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi dost ve yaranına şefaatçi olarak gelir. (Sahih-i Müslim)
 • Kur’an’ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. (Şatibi)
 • Mu’min kimseye yakışan şey, ölmeden önce Kur’an’ı öğrenmesi veya onu öğrendiği halde ölmesidir. (İmam Sadık)
 • Kur’an-ı Kerim güneş gibidir Hadisler aya benzer. Hikmetli sözler yıldızları andırır. Ay da yıldızlar da ışığını güneşten alırlar. (Muzaffer Coşkun)
 • Elinizde Kur’an olduğu halde, düşman toprağına yolculuk yapmayın. Ben onun düşman eline geçmesinden korkuyorum. (Hz. Muhammed)

Kur’an-ı Kerim Kısa Sözleri

 • Kur’an’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. (Hz. Ali)
 • İnsan için Kur’andan daha ulvî bir mîzan yoktur. (A.Şeref Güzelyazıcı)
 • Kur’an-ı Kerim; Allah’ın birliğini ispat eden, en büyük eserdir. (Gibbon)
 • Nice Kur’an okuyucuları vardır ki Kur’an onlara lanet eder. (Hadis-i Şerif)
 • Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. (İmâmı Gazalî)
 • Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. (Hz. Ömer)
 • Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. (Knematirul)
 • Kur’an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır. (Halil b. Ma’dan)

Kur’an-ı Kerim Sözleri

 • Sanma ki; önünde, seçenekler çok, Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok! (Cengiz Numanoğlu)
 • Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir. (Sünen-i Tirmizî)
 • Ümmetimin en şereflileri ve ileri gelenleri, Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlardır. (İbn-i Abbas)
 • İçinde Kur’an okunan ev, gök ehline pırıl pırıl ışık saçar; nasıl ki yıldızlar ışık saçarsa. (Beyhaki)
 • Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir. (Hz. Resul-i Ekrem)
 • Ben sağ kaldıkça, Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed’in (S.A.V.) yolunun toprağıyım. (Mevlâna)
 • Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu (sırlı hakikatleri) tavazzuh ediyor (ortaya çıkıyor). (Said Nursî)
 • Her sofra hazırlayan kimse sofrasına gelinmesini ister. Allah’ın(manevi) sofrası ise Kur’an’dır. O halde bu sofrayı terk etmeyin. (Beyhaki)

En Güzel Kur’an-ı Kerim Sözleri

 • Boş zamanlarında daima Kur’an oku. Çünkü insanlığa ilk defa oku diyen O’ dur. (Ali Türkmen)
 • İslamiyet’in istinatgâhı Kur’andır. Ve Kur’an müslümanın berâtı ve necâtıdır. (M. X. Moreyl)
 • Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, Kur’an’dır. Ne Nebi, Ne Melek, ne de başkası. (Hz. Muhammed)
 • Modern ilmin on dört asır geriden takip ettiği Kur’an, ben şehadet ederim ki Allah’ın kelamıdır. (Kaptan Coustea)
 • Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim; Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim. (Cengiz Numanoğlu)
 • Eğer doğu ile batı arasında (bütün dünyada) bulunan herkes ölürse, Kur’ân benimle olduğu müddetçe hiçbir zaman korkmam ve dehşete kapılmam. (İmam Zeyn-ül Abidin)
 • Şunu bilin ki kim Kur’an’ı öğrenir ve başkalarına öğretir ve onda ki buyruklara amel ederse, ben cennete sevk eden ve cenneti ona gösteren kılavuzu olacağım. (Hz. Muhammed)
 • Kuran’ın içinde, pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrarlar beni usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor, bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor. (Goethe)

Anlamlı Kur’an-ı Kerim Sözleri

 • Ben Kur’an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. (Otto Von Bismack)
 • Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an Onsuz artık canavardan da beterdir insan. (A. Ulvi Kurucu)
 • Kur’an’ın sözü kaldı, özünü yasakladık, Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık. (Cengiz Numanoğlu)
 • Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar; Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar. (Cengiz Numanoğlu)
 • Kim Kur’ân’ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar. (Hz. Muhammed)
 • Hz. Muhammed çağının güneşi Kur’andır. Müslümanların hayatını her sabah o başlatır. O Allah’ın ezeli bir edebiyâtıdır. (Knematirul)
 • Bu Kur’an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi), bir haddi (varış yeri), bir matla’ı (doğuş yeri) vardır. (Hz. Muhammed)
 • Her ayet; bir formül, bir kanun, bir denklemdir. Nasıl ki bir fizik formülü ile yüzlerce problem çözülürse, ayetlerin manası da, uygulama sahası da öyle geniştir. (Hekimoğlu İsmail)

Duygusal Kur’an-ı Kerim Sözleri

 • Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. (Hz. Muhammed)
 • Hattatlar yazdılar Kur’an hayran olur her okuyan. Kıyamete kadar duran kitabımdır benim Kur’an. (Demir Hafız Mehmed)
 • Kur’an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. (Ahmed Hulûsi)
 • Kur’an-ı yüklenenler Allah’ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden, Allah’a düşmanlık etmiştir. Onları dost edinen, Allah’ı dost edinmiştir. (Hadis-i Şerif)
 • Kur’an’dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun bir ev halkının saâdetini bile temin edecek mâhiyetten uzaktır. (Otto Von Bismack)
 • Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kuran’da isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur. (Hz. Muhammed)
 • Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur’an’dan, bir ayet olsun halka ulaştırınız. Beni İsrail’den de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur. (Hz. Muhammed)
 • Kur’an yedi nüans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşımasın. Ebu Talib’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur. (Hz. Muhammed)
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 3 Ortalama: 5]