Platon Sözleri

Antik Yunan filozofu ve bilgesi Platon tarafından söylenmiş hayata dair En Güzel ve Muhteşem sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

16.02.2022
1.331
Platon Sözleri

Platon Sözleri, Platon Kimdir, gibi merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulacak Bu yazımızı umarım Beğenirsiniz.

Antik Yunan filozofu ve bilgesi Platon tarafından söylenmiş hayata dair En Güzel ve Muhteşem sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

Sayfa İçeriği: Platon Sözleri, Kısa Platon Sözleri, En Güzel Platon Sözleri, Filozof Platon Sözleri, Anlamlı Platon Sözleri, Etkileyici Platon Sözleri, Platon Kimdir, Bulabilir, beğendiklerinizi Sevdiklerinize Kısa mesaj olarak atabilir veya Sosyal medya Hesaplarınızdan Paylaşabilirsiniz.

İçindekiler

Platon Kimdir

Platon Kimdir

Platon Antik Çağ Yunan felsefesindeki filozoflardandır ve Sokrates’in öğrencisi olarak bilinir. Kendisi de Aristoteles’in hocalığını yapmıştır. Eflatun olarak da bilinen Platon batı dünyasının düşünce tarzını oluşturan ilk filozof kabul edilir. Batıdaki ilk yüksek öğrenim kurumu olan Atina Akademisini kurmuştur. Materyalist görüşleri tüm dünyayı etkilemiştir. Eserlerini diyaloglar şeklinde kalem almıştır ve çoğunlukla Sokrates’in ağzından fikirlerini dile getirmiştir.

Eserlerini düşünsel ürünlerle süslemiş ve ustaca bir şiirsel anlatım kullanmıştır. İlkçağ felsefesinin dönüm noktası olarak görülen filozof İslam düşünce dünyasında da Yeni Eflatunculuk akımını başlatmıştır. MÖ 427 yılında doğmuş olan Platon Atina’lı bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu genel olarak aristokratik bir çevre içinde şekillenmiştir. Edebiyata, sanata ve felsefeye yakın olmuştur. Gençliğinin büyük bir kısmı Pelaponnes Savaşlarına denk gelmiştir.

Savaşla erken yaşta tanışması ve demokrasini yönetimi hakkındaki fikirleri onu siyasal hayattan uzak tutmuştur. Devlet yönetimine eleştiriler yaptığı zamanlar olmuştur. Atina’nın düşünce dünyasını etkileyen hocası Sokrates devlet tarafından suçlu bulunup idam edilmiştir.

Platon’un eseri olan Sokrates’in Savunması onun ağzından yaptığı konuşmayı aktarır. Mısır, İtalya gibi birçok bölgeyi gezip kendini geliştirmiştir. Atina’da kurduğu Akademi’de birçok felsefi konu ve bilimsel tartışma yapmıştır. Kendisi de Aristotales, e okulda hocalık yapmıştır. Aralarında üretken bir diyalog gelişmiştir. Akademi’deki etkinliğini MÖ 348 civarındaki ölümüne kadar sürdürdü.

Platon Sözleri

 • Söyleyeceğin şeyin doğruluğundan emin olmadıkça ağzını açma.
 • Olgunluk, insanı akıllandıran aynı zamanda bunaltan bir paradoxtur.
 • Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
 • Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır.
 • Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. 
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
 • Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
 • Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.
 • Kuşkusuz, dedim, bilgi ruhun beşinidir. Ama bilgi satın almak, besin satın almaktan daha tehlikelidir.
 • Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
 • Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarin raksi gibi.
 • Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
 • Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.
 • Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.
 • Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. iyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Kısa Platon Sözleri

 • Beden ruhun mezarıdır.
 • Doğru düşünce bilgidir.
 • Mutluluk bilgi ile kazanılır.
 • Kendini bilmek ruhunu bilmektir.
 • Sinsilik, insan içindeki şeytandır.
 • Dünya döndükçe değişir her şey.
 • Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
 • İnsan, anlam arayışında olan bir varlıktır.
 • Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!
 • Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.
 • Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.
 • Her şeyi bilmektense, kendim olmaya çalıştım.
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır.
 • Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur.
 • Hiç kimse gözüktüğü kadar masum değildir.
 • Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.
 • Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
 • Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.
 • Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.
 • Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.
 • Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.
 • Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
 • Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama.
 • Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.
 • Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.
 • Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak imkansızdır.
 • İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
 • Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Filozof Platon Sözleri

 • Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
 • Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.
 • Doğruluk, paranın bir işe yaramadığı zaman faydalıdır.
 • Kimseyi, başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama.
 • İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.
 • İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.
 • İyi bir sevgi anlayışı olmadan, mantığın ve aklın önemi yok.
 • Akıl noksanlığı iki turlu olur: biri delilikten, öbürü cahillikten.
 • Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.
 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
 • Kendilerini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır.
 • Düşüncelerinizin idaresini elinize alınız. Onlara her istediğinizi yaptırabilirsiniz.
 • Güzel bir ruha aşık olan, ona sonsuza dek sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir.
 • İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.
 • Zihin yanılsamaya, kalp hakikate yöneltir. Hangisini dinlersen, kendini orada bulursun.
 • İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.
 • İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
 • Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.
 • Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.
 • Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

En Güzel Platon Sözleri

 • Toplumdan uzaklaştıkça kendine yakınlaşırsın.
 • Haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır. 
 • Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.
 • İnsanların bedelini yaşamlarıyla ödedikleri şeyler ne değersizdir.
 • Ne olursan ol. Ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
 • İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü her zaman oldukları gibi davranırlar.
 • Sevilme durumu, sevme hareketini takip eder; sevme hareketi sevilme durumunu değil.
 • Birinin bilmediği bir şeyi bildiğini sanması cehaletin en utanç verici türü değil midir?
 • İyilik içimizin sağlığı, güzelliği, düzeni; kötülük ise, hastalığı, çirkinliği ve çürüklüğüdür.
 • Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur.
 • İyi konuşup konuşmadığımın ne önemi var? Söylediklerimin doğru olup olmadığına bakın sadece.
 • İyice bilin ki, bir değil bin kez ölmem gerekse de, doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim.
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
 • İyi insanların doğru davranması için yasaya lüzum yoktur. Kötü insanlar ise yasayı çiğnemenin bir yolunu zaten bulur.
 • Belli bir kesimin hizmetinde olanlar yurttaş değil, partizandır ve bunların adaletine adalet demek de boşunadır.
 • Devletlerin yönetimi namussuzların ve utanmazların eline bırakılırsa, bunlar iyilerin başına bela ve yıkım getirir!
 • İnsanları övün ; erdem sahibi kişilerin alçak gönüllü, kendini beğenmiş kişilerin küstah yüzünü göreceksiniz.
 • Dost, hem iyi görünen, hem iyi olan insandır; iyi görünen ama iyi olmayan insan ise dost görünür, ama dost değildir.
 • Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görünüşü de bu huylara uyuyorsa, gören göz için dünyada bundan daha güzel şey olur mu?

Platon Efsane Sözleri

 • Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
 • Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır: güçlünün çıkarı.
 • Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak, imkansızdır!
 • Cahil insan, bilmeyen değildir, Bilmek istemeyendir.
 • Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.
 • Neden eski eşyalarını atıyorsun da, eski düşüncelerinden vazgeçmiyorsun.
 • Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür.
 • Kişinin mutsuzluğu , kendine ve insanlara güvenmemeyi öğrendiği zaman başlar.
 • Yaradılışında sevgi olan insan, sevdiğinin yakını, dostu olan her şeyi ister istemez sevmez mi?
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdani koymuştur tanrı.
 • Hayat akıp giderken mutsuz olmak bişey kazandırmıyorsa, yapılacak en doğru şey mutlu olmaktır.
 • Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
 • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
 • Asıl usta, keman gibi çalgılarını iyi akort ederek güzel bir ses çıkaran değil, sözleriyle işleri arasında akort yaparak yaşamında en güzel uyumu kurabilendir.
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.
 • Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Platon Özlü Sözler

 • Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.
 • Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.
 • İnsan, tutkunun kölesi olduğu zaman, özgürlükten yoksun kalır.
 • Mutlu olan kişi, mutlu olmak için en az şeye ihtiyaç duyan kişidir.
 • Dikkat edin! Çalışarak geçen bir ömür boşa harcanmış olabilir.
 • Şayet ardında erdemli bir amaç yoksa bilgi kötülüğe dönüşür.
 • Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasifta olur.
 • Cezasız kalmış haksızlık bütün kötülüklerin hem en büyüğü hem de ilkidir.
 • İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.
 • Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.
 • Felsefe, ruhu karanlıktan aydınlığa çevirmek, yani gerçek varlığa yükseltme işidir.
 • Düşünen bir insan için dinlemek ve söylemekten daha keyif verici bir şey olabilir mi?
 • Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.
 • Filozof bilgenin arkadaşı olan kişidir. Bu arkadaşlık bir düşünce birliği olarak tanımlanmadan önce bir sevgi ilişkisidir.
 • Gerçek Filozof tüm bilimlere eşit istek ile yaklaşan, hepsini birden ele almayı isteyen ve doyurulmaz bir öğrenme arzusuna sahip olan kişidir.
 • Her insan egosunu doyurmak ister, ancak iyi insanlar bunu insanlık uğruna yarar sağlayarak yaparlar. Ve gelinebilecek en üst insan modeli de budur.
 • Aradığımız şey bilinen şeyse, bunu aramaya gerek yoktur. Bilinmeyen bir şeyse, bulduğumuz şeyin aranan şey olduğunu nereden bileceğiz?
 • Aslında ikimizin de iyi yada güzel bir şey bildiği yok; fakat ben ondan daha bilgiliyim; çünkü o hiçbir şey bilmiyor ama bildiğini sanıyor; bense bilmiyorum ve bildiğimi de sanmıyorum.
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

REKLAMI KAPAT