Taziye Mesajları - Anlamlı Taziye Mesajları - Güzel Sözler

Taziye Mesajları

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Taziye Mesajları bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı mesajları keyifle okumanızı dileriz.

27.05.2022
645
Taziye Mesajları

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Taziye Mesajları bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden Güzel ve Anlamlı mesajları keyifle okumanızı dileriz.

Sayfa İçeriği: Taziye Mesajları, Kısa Taziye Mesajları, En Güzel Taziye Mesajları, Anlamlı Taziye Mesajları, Özlü Taziye Mesajları, Etkileyici Taziye Mesajları, Efsane Taziye Mesajları, Resimli Taziye Mesajları

İçindekiler

Taziye Nedir Nasıl Yapılır?

Cenazenin kaldırılmasından sonra üç gün süre ile cenaze evinde Taziye için oturulur. Bu süre köylerde daha uzun sürer. Bu süre içerisinde evde yemek pişmez akraba ve komşular tarafından hazırlanan yemekler üç gün boyunca cenaze evine getirilir. Taziyeye genelde toplu olarak gelinir.

Keyifli Okumalar…

Resimli Taziye Mesajları

Resimli Taziye Mesajları
Resimli Taziye Mesajları
 • Başınız sağolsun. Dualarımız Allahtan merhum/merhumenin tüm günahlarını affederek cennetinde en güzel yeri hediye etmesidir.
 • Hayata elveda deyip ölüme merhaba diyen ruhlara edelim hep birlikte dua, ruhları şad mekânı cennet olsun, hepimizin başı sağolsun…
 • Hakkın rahmetine kavuşan merhum/merhumeye yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum/uz. Yeri nur mekânı cennet olsun. Başınız sağolsun.
 • ÖIenIe öIünmez, acıIarımız bitmez hayatın gerçekIiği bu işte duaIarımız birIeşsin bu kötü günde acıIarımızı ufakta oIsa teseIIi edeIim birIikte, başımız sağoIsun…
 • Acıyı kederi Bıraktı Bu Dünyada DuaIarımızIa Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH’ım Merhuma, Acınızı PayIaşıyoruz GözyaşIarımızIa Başınız SağoIsun
 • Ölenle ölünmez, acılarımız bitmez hayatın gerçekliği bu işte dualarımız birleşsin bu kötü günde acılarımızı ufakta olsa teselli edelim birlikte, başımız sağolsun…
 • Bir Gün geIir biter Bu canda Bir gün geIir GüIen GözIerimiz AğIar bir Anda, herzaman Dua EdeIim KaIbimizi temizIeyeLim ÖIümü Hayatımızda HissedeIim başınız SağoIsun
 • Ölüm her insana geIicek Ummadığı Bir Anda, imanımızı KuvvetIi TutaIım EdeIim ALLAH a dua, Yaşanmış GüzeI GünIerin hatına öLümü unutmayaLım Acıyıda payIaşaIım Bir Arada Başınız SağoIsun

Kısa Taziye Mesajları

 • Vefat eden değerli merhumun, acılı ve kederli ailesine, başsağlığı diliyoruz.
 • Sevapları günahlarından çok olsun, inşallah mekânı cennet olsun başınız sağolsun…
 • Yanınızda olamasak da kalbimizin sizlerle olduğunu unutmayınız. Başınız sağolsun…
 • Dualarımız birlikte olsun dileğimiz tek olsun, mekânı cennet olsun başımız sağ olsun.
 • Allah geride bıraktıklarına sabır ihsan eylesin, kendisinin de mekanlarını cennet eylesin.
 • Sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. En yakın zamanda sizlerle olacağız.
 • Vefat eden değerli merhumun ailesine dualarımızı, acılı kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
 • Merhuma Yüce Allah’tan rahmet dileriz. Ailesine, tüm dost ve yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz.

Taziye Mesajları

 • Sevgili dostumuz merhume Allah’tan rahmet dileriz. Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.
 • Hayata eIveda deyip öIüme merhaba diyen ruhIara edeIim hep birIikte dua, ruhIarı şad mekânı cennet oIsun, hepimizin başı sağoIsun…
 • ÖIen dostumuza AIIah’ım rahmetIerini boI boI ihsan eyIesin. Onu cennetine buyur eyIesin. Geride kaIan sevdikIerine de boI boI sabreyIesin…
 • Bir gün gelir biter bu canda bir gün gelir gülen gözlerimiz ağlar bir anda, her zaman dua edelim kalbimizi temizleyelim ölümü hayatımızda hissedelim başınız sağolsun…
 • Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağolsun…
 • Uzak değil ölüm yakın bütün kullara, güzel ölüm nasip etsin Allah bütün insanlara, mekânımız cennet olsun kabrimiz iman dolsun Allah’ın huzurunda günahlarımız af olsun başımız sağolsun.
 • Acıyı kederi bıraktı bu dünyada dualarımızla cennet yüzü görmeyi nasip etsin yüce Allah’ım merhuma, acınızı paylaşıyoruz gözyaşlarımızla başınız sağolsun… Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah’ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağolsun.

En Güzel Taziye Mesajları

 • Acınızı, kederinizi paylaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan cennet mekanlar dileriz. Başınız sağ olsun.
 • Allah sevdiği kullarını yanına alırmış. Merhumun mekânı cennet olsun, Allah’ım sizlere de sabırlar versin, başınız sağ olsun.
 • İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevleri dualarımız muhteremle olsun başımız sağolsun…
 • Hayatın acı gerçekleri gelir bir gün vurur ummadığımız bir anda, acınızı içten paylaşıyoruz ruhuna dua ediyoruz başınız sağolsun…
 • Allah’ım sizlere sabır versin. Ölen güzeller güzeli kulunu da cennetine alsın. Ruhu şad, günahları affolsun. Başınız sağolsun…
 • Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allah’ın takdiri uygun gördü aldı ahrete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağ olsun. İyi dileklerim sizlerle…
 • İnsan doğar büyür yaşar ve ölür, önemli olan yaşadığı süre içindeki görevlerini hakkı ile yapmasıdır. Dualarımız muhteremle olsun başımız sağ olsun.
 • Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken, zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hâkim geliyor. Merhum/Merhumeye Allahtan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet, günahları af olsun.

Duygusal Taziye Mesajları

 • Çok sevdiğimiz kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhumun mekanı cennet olsun.
 • Allah’ım mekânını cennet eylesin dualarımızı kabul etsin, acınızı sizinle paylaşıyoruz Allah güç versin ailesine ve yakınlarına…
 • KıymetIı hocamızın kaza sonucu vefatını büyük bir üzüntüyIe öğrendik kendisine Yüce AIIahtan rahmet aiIesine sabırIar diIiyoruz mekanı cennet oIsun.
 • Acıyı kederi Bıraktı Bu Dünyada DuaIarımızIa Cennet Yüzü Görmeyi Nasip Etsin Yüce ALLAH’ım Merhuma, Acınızı PayIaşıyoruz GözyaşIarımızIa Başınız SağoIsun.
 • Gönlünüzdeki keder bizimde gönlümüzün en derin yerindedir. Merhum kardeşimize Allah’tan cennet mekanlar dileriz geride kalan siz sevgili dostlarımıza da sabırlar dileriz. Başınız sağolsun…
 • YaIan Hayatta Ne Yaptıysak kendimize Ahiret SoruIarını HazırIayaIım Fani yerimizde, öIümüşIerinizin RuhIarına DuaIarımızı, Çektiğiniz Acıyı PayIaşarak yaşıyoruz, Başınız SağoIsun.
 • Cennetin güzeIIikIeri ruhumuza işIesin, ALLAH korkusunu KaIbimizden SiImeyeLim imanı hayat feIsesi OIarak BiIeIim, öLdüğümüzde yerimizi YaptıkIarımızIa GöreIim Başınız SağoIsun
 • Yalan hayatta ne yaptıysak kendimize, ahiret sorularını hazırlayalım fani yerimizde, ölünmüşlerinizin ruhlarına dualarımızı, çektiğiniz acıyı paylaşarak yaşıyoruz, başınız sağolsun.

Anlamlı Taziye Mesajları

 • Sevgili dostumuzu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
 • Allah’ım ölen merhuma rahmet sizlere de sabrı cemillerini eylesin. Başınız sağolsun, Allah geride kalanlara uzun ömürler nasip eylesin.
 • AIIah’ım öIen merhuma rahmet sizIere de sabrı cemiIIerini eyIesin. Başınız sağoIsun, AIIah geride kaIanIara uzun ömürIer nasip eyIesin.
 • Rabbim cennetle müjdelesin ruhlarımızı hatalarımızı dualarımızla affetsin dualarımızı kabul eylesin mekânımızı cennetle müjdelesin başımız sağolsun.
 • Topraktan geldik toprağa gideceğiz, yaşadığımız hayatın hesabını toprak da vereceğiz, acınızı yürekten paylaşıyoruz, dualarımızı kalpten ediyoruz, başınız sağ olsun.
 • Cennetin güzellikleri ruhumuza işlesin, Allah korkusunu kalbimizden silmeyelim imanı hayat felsefesi olarak bilelim, öldüğümüzde yerimizi yaptıklarımızla görelim. Başınız Sağolsun.
 • Topraktan geIdik Toprağa Gideceğiz, Yaşadığımız Hayatın hesabını Toprakda Vereceğiz, Acınızı Yürekten PayIaşıyoruz, DuaIarımızı KaIpten Ediyoruz, başınız SağoIsun.
 • Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da, canımız kardeşimizin güzel geçen ömrü son bulsa da Allah’ım onu cennetine koysun. Mekânı cennet olsun… Sizlerin de başı sağolsun…
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler