Yunus Emre Sözleri

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan ve halk şairi Yunus Emre tarafından söylenmiş En Güzel sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

17.02.2022
1.623
Yunus Emre Sözleri

Yunus Emre Sözleri, Yunus Emre Kimdir, gibi merak ettiğiniz tüm sorularınıza cevap bulacak Bu yazımızı umarım Beğenirsiniz.

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan ve halk şairi Yunus Emre tarafından söylenmiş En Güzel sözlerini siz değerli takipçilerimiz için bir araya toparladık.

Sayfa İçeriği: Yunus Emre Sözleri, Kısa Yunus Emre Sözleri, En Güzel Yunus Emre Sözleri, Özlü Yunus Emre Sözleri, Anlamlı Yunus Emre Sözleri, Etkileyici Yunus Emre Sözleri, Yunus Emre Kimdir, Bulabilir, beğendiklerinizi Sevdiklerinize Kısa mesaj olarak atabilir veya Sosyal medya Hesaplarınızdan Paylaşabilirsiniz.

İçindekiler

Yunus Emre Kimdir

Yunus Emre Kimdir

1240 senesinde Eskişehir’de doğduğu düşünülen Yunus Emre hayatının tümünü Anadolu’da geçirmiş bir şairdir. Anadolu’nun dört bir yanında tanınmış olan Türk ozanlarından biridir. Yunus Emre’nin birçok eseri günümüze kadar gelmiştir. Herkes tarafından sevilen ve tanınan bir ozandır.

Yunus Emre 1241 senesinde doğmuş ve 1320 ya da 1321 senesinde vefat ettiği düşünülmektedir. Anadolu Selçuklu Devletinin çöküş döneminde olması ve Moğolların istilasının gerçekleşmesi ile zulüm dolu olan bir dönemde hayata gelmiş olan Yunus Emre ile ilgili pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Yunus Emre’nin eğitim hayatı ile ilgili olarak da bilinen pek bir şey yoktur.

Farsça ve Arapça bildiği bilinmekte fakat bu eğitimleri nereden aldığı bilinmemektedir. Bazı rivayetler Yunus Emre’nin okuma yazma bilmediğini, babasının yanında çiftçilik yaptığını söylemektedir. Günümüzde yazılı bir kaynaktan bu bilgiler gelemediği için eğitimi ile ilgili herhangi net bir bilgi bulunmamaktadır. Selçukluların çöküş dönemindeyken tam olarak nelerle uğraştığı bilinmemektedir.

1241 senesinde batıya doğru yayılmış olan Moğol istilasıyla çok sayıda sanatçı, mutasavvıf, Türkmen ve bilim adamı Anadolu’ya göç etmiştir. Yunus Emre’de tam olarak zulmün yaygın olduğu bu dönemde dünyaya gelmiş olması ile hoşgörü üzerine, halkı sevgiye davet etmek üzerine şiirler yazması ile günümüze kadar başarılı olan eserleri gelmiştir. Yunus emre derviş olarak Anadolu’ya, Azerbaycan’a ve İran’a seyahat etmiştir. Şam, Şiraz, Tebriz, Maraş, Nahcivan, Kayseri, Sivas gibi çok sayıda kültür merkezi olan şehirlerde bulunmuştur.

Yunus Emre’nin evlenip evlenmediği ile ilgili net bir bilgi bulunamamıştır. Kendisinin yazmış olduğu bir dizede belirttiğine göre çocuklarının var olduğu düşünülmektedir. Eserlerinin her birinde şeyhinin Tapduk Emre olduğunu bildirmiştir. Taptuk Yunus ismini bazı şiirlerinde kullanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi içinde birçok övgü dolu sözler söylemiştir. Bazı görüşlere göre Yunus Emre’nin Hacı Bektaşi Veli ile karşılaştığı söylense de buna dair hiçbir kanıt yoktur. Hiçbir şiirinde bundan bahsedilmemiştir. 1321 yılında da vefat etmiş olduğu düşünülmektedir.

Yunus Emre Sözleri

 • İnsanı yoldan alıkoyan nefistir. Yolda kalır nefsine uyan.
 • Dervişlik olsaydı tâç ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka.
 • Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.
 • Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.
 • Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.
 • Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.
 • Ey hoca, İstersen bin kere hacca git. Bir gönle girmek hepsinden daha üstündür, der.
 • Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.
 • Benim gönlüm şaşılacak haldedir, aşktan hiç usanmaz. Gider aşka düşer, beni hiç tanımaz.
 • Benlik davasını bırak muhabbetten olma ırak sevgi ile dolsun yürek hoşgörülü olmaya bak.

Kısa Yunus Emre Sözleri

 • İlim, kendini bilmektir.
 • Zehirle pişen aşa kim gelir.
 • Aşk zehri benim için panzehirdir.
 • Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.
 • Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.
 • Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.
 • Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.
 • Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
 • Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.
 • Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.
 • Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.
 • Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.
 • Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.
 • Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.
 • Her kim Kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi.
 • Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

En Güzel Yunus Emre Sözleri

 • Söz binlerce mücevher ve altın parayı kara toprak eder.
 • Âşık öldü diye sala verirler. Ölen bedendir, âşıklar ölmez.
 • Benlik davasını bırak. Muhabbetten olma sevgi ve hoşgörülü olmaya bak.
 • Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir.
 • Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.
 • Yunus, bu deryada boğuldu, kayboldu. Geri gelmek için aklını toparlayamaz, gücü yetmez.
 • Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.
 • İncitme dostun kalbini; tamir edecek usta yok. Soldurma gönül gülünü; sulamaya ibrik yok.
 • Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
 • Bu öyle aşk pazarıdır ki, bu pazarda canlar satılır. Ben canımı satmak için ortaya koydum ama alan yoktur.
 • Eğer, öğüt olmak gerekirse sabırdan dinle. Yaralarının iyileşmesini istiyorsan sabrı kendine rehber edin.
 • Gözün her nereye bakarsa Allah mutlaka orada hazırdır. Hakkı bulmayan can fayda bulmak yerine zarardadır.
 • Okudum bildim deme, çok ibadet ettim deme. Eğer Hakk’ı bilmezsen, boş yere çaba gösteriyorsun demektir.

Yunus Emre Anlamlı Sözleri

 • Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.
 • İnsanlar doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamaz sen eğri isen.
 • Aşk aşığı görünmez eder, aslanı uysal koyun eder, katı taşı hamur eder.
 • Kulun gönül gözü görmedikçe, başımızdaki gözün görmesinin bir anlamı yoktur.
 • Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan, ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.
 • İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.
 • Senden gelen bana güzeldir. Ya gül, ya diken, ya gonca gül, ya hayattır. Ya kefen…
 • Söz var gönlü sevindirir. Söz var tanıdığı yabancı eder. Söz kişiyi yüceltir veya alçaltır.
 • Kırma dostun kalbini; onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini; sulamaya ibrik yok.
 • Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak…
 • Hazreti Muhammed âlemi kaplayan bir denizdir. 70 bin peygamber ise Hz. Muhammed’in gölündedir.
 • Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.

Yunus Emre Etkileyici Sözleri

 • Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil.
 • Bir avuç toprak biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim işte buyum ben.
 • Ey kişi her halde sana sabır gereklidir. Bütün acıları sabır ile tatlandırırlar.
 • Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz.
 • İyi İnci Derviş’in gönlündedir. Onun büyük denizlerde olduğunu zannetme.
 • Sabır, en kutlu hediye olduğu için bütün nifakçıları, kötü niyetli kişileri yener.
 • Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.
 • Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa erinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni.
 • Sabrı başaran kişi diriyken ölür. Sabırlı olan kişi nefsini öldürüp Hakk’a yakınlaşır.
 • Eğer bana sorsan, gönlüne o sevgiliyi sevmekten başka düşünce gelen kişinin canlı yoktur.
 • Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir. Gönül yapmaya geldik.

Yunus Emre Özlü Sözler

 • Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
 • Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
 • Mazlumun, masumun ahı indirir, Şahı padişahı… Sanma zalimin ettiği kardır.
 • Aşk dilini bilmeyen, âşık dilinden anlamayan ya delidir ya da dünya ehlidir.
 • Sabreden kişi, sabrın ne olduğunu bilir. Sabırsız sabırlının dediğini ne bilir.
 • Davet söz ile değil hal iledir. O hal ki kulağı sağıra da görünür, gözü köre de.
 • Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.
 • Hangi sıkıntılı işin varsa sabır onu sona erdirir. Sabır seni gerçek saadete eriştirir.
 • Bu dünyada gönül veren kişi, sonunda pişman olacaktır. Dünyada benim dediği şeyler sonra ona düşman olacaktır.
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
YORUMLAR
 1. Meghan dedi ki:

  Ne zaman biraz mutlu oluyor gibi olsam hemen hüzün kapımı çalıyor.

 2. urfalı dedi ki:

  Erkeğin en mükemmeli, tek kadına ait olmasını bilendir.

REKLAMI KAPAT