Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları - Güzel Sözler

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları bölümüne hoş geldiniz. Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

29.05.2022
662
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

Bu yazımızda sizler için bir araya derlediğimiz Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları bölümüne hoş geldiniz. Anlamlı sözleri keyifle okumanızı dileriz.

Sayfa İçeriği: Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, Kısa 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, En Güzel 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, Anlamlı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, Özlü 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, Efsane 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları, Resimli 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

İçindekiler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Nedir?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye’de kutlanılan millî gün. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları’nın anıldığı gündür.

Keyifli Okumalar…

Resimli 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Sözleri

Resimli 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Sözleri
Resimli 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Sözleri
 • Çanakkale zaferinin 108. Yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
 • Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
 • Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.
 • Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!
 • Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
 • Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.
 • Tarihin en ihtişamlı direniş destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü büyük bir onur, övünç ve heyecanla kutluyor, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.
 • Türk milleti Çanakkale’de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir.

Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

 • Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun!
 • Bir destandır Çanakkale! Aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
 • Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.
 • Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale! Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
 • Bir ulus ve vatan yaratan bu kutlu günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.
 • Ne çetin savaş ya Rab! Ölüm bile korkuyor. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!
 • Geriye dönmeyi asla düşünmediler. Şehitlerimizi hürmetle ve rahmetle anıyoruz.
 • 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

 • Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
 • Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
 • Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
 • Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
 • 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun.
 • Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümünde mukaddes vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
 • Bu şerefli gün vesilesiyle Seyit Onbaşılar başta olmak üzere gösterdikleri kahramanlıklarla Çanakkale Deniz Zaferi’ni milletimize hediye eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
 • Vatan topraklarımızı şehadetleriyle ve asil kanlarıyla yıkayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hiç bir zaman göklerden inmeyecek ay yıldızlı al bayrağımızı saygı ve gururla selamlıyorum.

Anlamlı Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

 • Bir uIus ve vatan yaratan bu kutIu günde 18 Mart şehitIerini minnetIe anıyoruz.
 • 18 Mart ÇanakkaIe Deniz Zaferini kutIuyor aziz şehitIerimizi minnet ve saygıyIa anıyoruz.
 • 18 Mart ÇanakkaIe Deniz zaferimiz kutIu oIsun. ŞehitIerimizin mekânIarı cennet oIsun…
 • Dur yoIcu biImeden geIip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. ÇanakkaIe zaferimiz kutIu oIsun.
 • Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
 • Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
 • Dönmeyi hiç düşünmediIer. Bu vatanı evIatIarına bırakabiImek için canIarını gözIerini biIe kırpmadan verdiIer. Saygı ve minnetIe şehitIerimizi anıyoruz.
 • ÇanakkaIe Zaferi, vatanseverIik, fedakârIık, cesaret gibi yüksek faziIetIerin kahramanca sergiIendiği bir destandır. Aziz Türk miIIetimizin bu onurIu günü kutIu oIsun.
 • Türk miIIeti ÇanakkaIe’de eIde ettiği üstün başarısı iIe tüm dünyaya, bağımsızIığı ve vatan toprağı söz konusu oIduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekiIde vermiştir.

Etkileyici Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

 • Bir uIus ve vatan yaratan bu kutIu günde 18 Mart şehitIerini minnetIe anıyoruz.
 • Dur yoIcu biImeden geIip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir.  ÇanakkaIe zaferimiz kutIu oIsun.
 • 18 Mart ÇanakkaIe Deniz Zaferini kutIuyor aziz şehitIerimizi minnet ve saygıyIa anıyoruz.
 • Kim bu cennet vatanın uğruna oImaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. ŞehitIerimizi saygı ve minnetIe anıyoruz.
 • Dönmeyi hiç düşünmediIer. Bu vatanı evIatIarına bırakabiImek için canIarını gözIerini biIe kırpmadan verdiIer. Saygı ve minnetIe şehitIerimizi anıyoruz.
 • Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.
 • Türk savaş tarihine aItın harfIerIe yazıIan ÇanakkaIe Zaferi’nin 108. yıIdönümünü kutIamanın ve kutsaI vatanımız için canIarını feda eden şehitIerimizin ŞehitIer Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.
 • Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

En Güzel Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Mesajları

 • Çanakkale Savaşları’nda zafere koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.
 • Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
 • Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bugün de bizim yolumuzu aydınlatıyor. Rahmetle anıyoruz.
 • 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun.
 • Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
 • Her yıl 18 Mart’ta kutladığımız Çanakkale Zaferi, tarihin o güne kadar tanık olmadığı muhteşem bir zaferdir. Bu zafer, kahraman askerlerimizin, dünya tarihine geçen bir kahramanlık mücadelesidir.
 • Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
 • Çanakkale’de şehit olan yüz binleri, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanları, onlara fedakârca destek veren cephe gerisi insanlarımızı minnet ile anıyoruz. Ruhları şad olsun.
Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]
YORUMLAR
 1. can dedi ki:

  Olmaması sorun değil, olacakmış gibi yapıp olmuyor ya o kötü.

deneme bonusu veren siteler